استارت آپ

 استارت آپ به بنگاهی گفته می شود که به تازگی آغاز به کار می کند و رشد سریعی دارد و برای تولید یا خدمات خود راه حلی نوآورانه و دوام پذیر برای رفع یک نیاز در بازار را در پیش گرفته است. استارت آپ های سبز بنگاه هایی هستند که نو آوری خود را بر پایه اندیشه های سبز و همسو با محیط زیست استوار می کنند. این اندیشه ها و نو آوری ها از بهینه سازي مصرف تا کاهش پسماندها و آلودگی ها و یا فعالیت های مجازی مانند اپلیكشین ها، رسانه ها، سیستم های مدیریتی و… را در بر می گیرد. هسته طرح ریزی و هدفگذاری این شاخه از فعالیت های آویسا برای حمایت از ایده پردازان، نوآوران و صاحبان ایده های محیط زیستی شکل گرفته و با حمایت طرح های ارزیابی شده و دانش بنیان، آنان را پشتیبانی و مانع زدایی می کند. این پشتیبانی با شبکه سازی و سود متقابل با استراتژی برد-برد همراه با توان افزایی منابع انسانی در این استارت آپ ها می باشد.

نظرات غیرفعال است