برندينگ و طراحي سبز

 بازاریابی سبز یعنی بازاریابی محصولات و خدماتی که بصورت پایدار، به بهبود محیط زیست کمک میکنند و استفاده از آنها از نظر محیط زیستی بهتر است. اما داده های بازار به اشتباه نشان میدهد، اندک افرادی هستند که قبل از خرید محصول مورد نظرشان این سوال بسیار حیاتی، بشردوستانه، آینده نگرانه، دلسوزانه و مسئولانه را از خود میپرسند که: آیا این محصول ضرری به محیط زیست میرساند یا نه؟ زباله های این محصول چه میشوند؟ آیا این محصول ارگانیک است؟ اصلا آیا این محصول ارزش قیمت بالایش را دارد؟ باید دانست بازاریابی سبز تنها به تولید محصولات سازگار با محیط زیست محدود نمیشود. واقعیت این است که بازاریابی سبز تمامی فعالیت ها و اقدامات محیط دوستانه یک کارخانه تولیدی یا یک شرکت ارائه دهنده خدمات را شامل میشود.
آویسا با مشاوره به سازمان ها برای گرفتن لیبل ، نشان و گواهی های معتبر در تولید محصول سبز، دفتر سبز، هتل سبز، بیمارستان سبز، دانشگاه سبز،
دفتر سبز، ساختمان سبز و… دیگر بازاریابی های سبز مشتریان جدیدی را به بازار سازمان ها وارد می کند. کارگروه کمپین سازی سبز آویسا با یافتن کنشگران و دلسوزان محیط زیست این محصولات و خدمات را به بازار سبز اتصال می هد.

نظرات غیرفعال است