چرخه عمر محصول

 چرخه عمر محصول در دو دانش دو تعریف دارد یکی از دید دانش بازاریابی است که چهار مرحله است:

  1. مقدماتی
  2. رشد
  3. بلوغ
  4. کاهش 

این 4 مرحله روند بازاریابی یک محصول را از زمان ارائه در بازار تا کنار گذاشته شدن در بازار را نشان می دهد. در دانش محیط زیست ارزیابی چرخه محصول از زمین تا زمین است یعنی از هنگامی که منابع از زمین استخراج می گردد تا زمانی که پسماندها به شکل همان منابع به زمین باز میگردند.
دیدگاهی که آویسا به سازمان ها نشان می دهد آن است که چرخه عمر محصول از دیدگاه دانش بازار یابی همان شاخص های ارزیابی چرخه عمر محصول با دیدگاه دانش محیط زیست است. هنگامی که یک سازمان نتواند منابع استخراج شده از زمین را به درستی مدیریت کند و همچنین نتواند هزینه های پنهان حاصل از پسماند فعالیت هایش را از منابع تا دفع در اقتصاد خود وارد کند، زمان
4 گام بازار یابی خود را کوتاه کرده است و توسعه پایدار سازمان خویش را از دست داده است. آویسا با روش ها و الگوهای مدیریت سبز توانمندی ارزیابی چرخه عمر محصول را به سازمان ها می آموزد.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *