انجام کلیه خدمات زیست محیطی

تمامی خدمات آویسا

...

_

انرژی و تغییر اقلیم

انجام صفر تا صد کلیه پروژه های ارزیابی رد پای کربن، ممیزی انرژِی، اجرای پروژه، مشاوره و آموزش

اقتصاد سبز

انجام صفر تا صد کلیه پروژه های حسابداری صنعتی، ارزشگذاری خدمات محیط زیست، قانون وصول برخی درآمد ها،کارآفرینی

مدیریت پسماند

انجام صفر تا صد کلیه پروژه های همزیستی صنعتی، چرخه عمر، اجرای پروژه، مشاوره

گواهی و سرتیفیکیت

صدور گواهینامه ها، تعالی سازی سازمانی، ارزیابی زیست محیطی، مدیریت سبز، پردازش داده ها و بانک اطلاعات، پیوست سلامت 

آب و پساب

انجام صفر تا صد کلیه پروژه های تصفیه صنعتی و خدمات نگهداری و پشتیبانی

آموزش

آموزش سیستم ها، نیاز سنجی آموزشی، برنامه ریزی و اجرای پروژه های آموزشی

توسعه پایدار

انجام صفر تا صد کلیه پروژه های داده های پایداری، کشاورزی پایدار، سازه پایدار، صنعت پایدار، پیشه پایدار

کمپین و فضای مجازی

انجام صفر تا صد کلیه پروژه های برندینگ و طراحی سبز، استارت آپ، برگزاری همایش، پویش ها و سمن ها

لدينا الكثير من الحزم لحديقتك

 خدمات آویسا

_

مدیریت پسماند

 

 

 

 

 

 • همزیستی صنعتی
 • چرخه عمر
 • اجرای پروژه
 • مشاوره
 • اجرای پروژه
 • سياج اعتصام
 • صيانة

آب و پساب

 

 

 

 

 

 • آموزش
 • طراحی و محاسبات
 • اجرای پروژه
 • نگهداری و تعمیرات و توسعه
 • داده پردازی
 • مواد مصرفی تصفیه خانه
 • خرید و فروش
 • سياج اعتصام
 • صيانة

آموزش

 

 

 

 

 

 • آموزش سیستم ها
 • نیازسنجی آموزشی
 • برنامه ریزی و اجرای پروژه های آموزشی
 • سياج اعتصام
 • صيانة

توسعه پایدار

 

 

 

 

 

 • داده های پایداری
 • کشاورزی پایدار
 • سازه پایدار
 • صنعت پایدار
 • پیشه پایدار
 • آموزش توسعه پایدار

آب و پساب

تصفیه خانه  آب و پساب 

 

_
 • طراحی تصفیه خانه بر اساس شرایط موجود و پساب های سازمان
 • رفع مشکل از تصفیه خانه های موجود و بازسازی تصفیه خانه ها 
 • بهینه سازی و افزایش کارایی و بروز آوری تصفیه خانه های قدیمی
 • تهیه و توزیع مواد و تجهیزات مصرفی در تصفیه خانه 
 • نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه موجود 

منابع انسانی

تعالی سازی  سازمانی

_
 • گپ آنالیز کردن فضای داخلی سازمان
 • مشکل یابی و نیاز سنجی های فضای داخلی سازمان
 • ارائه بسته راهکار های تعالی سازی سازمان
 • نظارت و اجرای پروژه های بهبود 
 • ارزیابی و ممیزی فضای داخلی سازمان
 • صدور گواهینامه ها و سرتیفیکیت