پردازش داده ها و بانك اطلاعات

بسیاری از گواهی نامه ها مانند چرخه ارزیابی حیات LCA (Life Cycle Assessment ) ویا ارزیابی رد پای کربن ویا ارزیابی رد پای آب و …نیاز به پردازش داده ها وبانک اطلاعات دارد.مانند میزان آب مجازی یا حقیقی مصروف در تولید یک کالا ، از آنجایی که سایت های ارایه دهنده این اطلاعات و داده ها ، برون دادهایشان برپایه تکنولوژی ها و روش های کشورهای پیشرفته می باشد برخی از داده ها و اطلاعات برای منطقه کسب کار ما همخوان نمی باشد و  نیاز است تا این داده ها یکباردیگر در بوم ایران ، بومی سازی شود. شرکت اویسا با بهره گیری از روش شبکه سازی وسپس پردازش اطلاعات می تواند نیازهای اطلاعاتی و داده های مورد نیاز سازمانهای ایرانی را مرتفع سازد .

نظرات غیرفعال است