بهره برداري

 یکی از مشکلات سازمان هایی که دارای تصفیه خانه های آب و پساب می باشند این است که تخصص های خاص تصفیه خانه با ساز و کار آن سازمان ها همسو نمی باشد و دانش فنی آن در سازمان نیست. لذا پس از مرحله ساخت و گذشت زمان پروژه در بهره برداری از تاسیسات تصفیه خانه با مشکل روبرو می گردند. یکی از خدمات شرکت آویسا بهره برداری از تصفیه خانه های آب و پساب می باشد.این خدمات بسته به درخواست مشتریان از تامین نیرو تا مواد مصرفی و یا نظارت و مشاوره تا مدیریت از صفر تا صد می تواند باشد.

نظرات غیرفعال است