ارزيابي زيست محيطي

 ارزیابی های محیط زیست از جمله روش های برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست می باشد . این ارزیابی ها بسیار گوناگون و گسترده می باشند که هر یک خود شامل الگوها و متدهای بسیار متنوعی می باشند.

برخی از این الگوها روشهایی مانند , EIA , SEA , LCA , IEM ,ERM , SIA , ESHIAرا در برمی گیرد . بسته به اهداف سازمانی و یا سازمان ذیصلاح ارزیابی کننده و فعالیت های سازمان ارزیابی شونده می توان یکی از این روش ها را برگزید. آویسا بنا به درخواست سازمان مراجعه کننده ارزیابی درخواستی را ارائه می کند. در برخی از موارد نیز که درخواست مشاوره برای ارزیابی داده می شود، متد ارزیابی نیز برآورد می گردد.

نظرات غیرفعال است