سازه پايدار

 ساختمان سبز یا ساختمان پایدار اشاره ویژه ای به بنا در هر دو مفهوم سازه و کاربری ساختمان دارد. جنبه هایی مانند تاثیرات بنا بر طبیعت و محیط زیست، میزان بهره برداری بهینه از منابع موجود و… در تمامی طول عمر بنا شامل: طراحی، ساخت، عملیات های تعمیر و نگهداری، بازسازی و تخریب از ویژگی های ساختمان پایدار است. برای رسیدن به این هدف باید ارتباط بیشتری بین کارفرما، پیمانکار، مشاور و ساکنین باشد. اگر بخواهیم تعریف جامعی از ساختمان پایدار بیان کنیم میتوان گفت ساختمان پایدار یا سبز ساختمانی است که در طول عمر مفید خود حداقل تاثیر منفی بر محیط پیرامونی خود را دارد. در طراحی پایدار نکته ای که بیشتر اهمیت دارد این است که طراح باید ساختمان را با توجه به انرژی، محیط اطراف و ویژگی های بومی منطقه طراحی کند تا دارای شاخص های ساختمان پایدار باشد. آویسا با هم افزایی با شرکت زیست آزمون پارس که از نخستین آزمایشگاه های معتمد محیط زیست می باشد، و شورای ساختمان سبز ایران و همچنین بکار گیری متدهای انجمن مدیریت سبز ایران آماده خدمت رسانی به درخواست کنندگان ساختمان سبز می باشد.

نظرات غیرفعال است